About

/CZ/ Darina Alster je umělkyně, ktera o sobě dáva vědět zřetelně formulovanou výpovědí o hranicích a limitech dnešního světa. Narušuje konvenčně vnímané hranice, otevírá nejrůznější tabu a kriticky se vyslovuje ke společnosti. Zajímá ji okamžitá sociální skutečnost, ale taky neměnné danosti lidské duše, archetypy a tajemství.
Darina Alster je vizuální umělkyně, performerka, publicistka a pedagožka. Žije a pracuje v Praze. Od roku 2016 pečuje o pražskou sekci skupiny Mothers Artlovers. Od jara 2019 vede společně s Kateřinou Olivovou studio Nových Médií 2 na pražské Akademii Výtvarných Umění. 


/ENG/ Darina Alster is the artist who sees herself as author who clearly works with statement about the borders of limits of today’s world. Disrupts conventionally perceived boundaries and opens the taboos which are crucial to the society. She is focused on the immediate social facts but also in to immutable givens of the human soul, archetypes and mystery.
Darina Alster is visual artist, performer, publisher and pedagog. She lives and works in Prague. From the autumn 2016 she is carrying prague section of Mothers Artlovers collective. From 2019 she togehter with Kateřina Olivová running New Media 2 studio in Academy of Fine Arts Prague

%d blogerům se to líbí: